Notable Members | XBOX Việt Nam

Notable Members

 1. longchanh

  XVN Slayer
  40,080
 2. nghiatech24

  Moderator
  39,580
 3. ItsmeAj

  Super Moderators
  34,492
 4. 22,760
 5. Tony Tran

  XVN News Team
  17,844
 6. iaou1314

  XVN Insane
  14,550
 7. Kanon

  Super Moderators
  13,390
 8. Clover

  XVN Destroyer
  12,780
 9. kutun

  XVN Destroyer
  12,780
 10. dellusa

  XVN Hunter
  8,780
 11. Vincent1190

  XVN Slayer
  8,380
 12. tuananh ha nam

  XVN Slayer
  8,380
 13. huysieukhung

  Super Moderators
  8,380
 14. Luker

  Test
  8,380
 15. cruj

  hello ta là picatso
  8,180
 16. Thanh214

  XVN Pro
  8,000
 17. lư nguyên phát

  XVN Veteran
  7,630
 18. neiT720

  XVN News Team
  6,880
 19. AlvRo

  XVN Pro
  6,400
 20. Tieuvoton

  XVN Pro
  6,400

Đang tải...