Điểm thưởng dành cho AlvRo | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho AlvRo

 1. 400
  Thưởng vào: 11/5/17

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

 2. 300
  Thưởng vào: 11/5/17

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 3. 100
  Thưởng vào: 11/5/17

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 4. 2000
  Thưởng vào: 11/5/17

  Bạn được 1000 likes

  Bạn được 1000 likes

 5. 1000
  Thưởng vào: 11/5/17

  Bạn được 500 likes

  Bạn được 500 likes

 6. 100
  Thưởng vào: 11/5/17

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 7. 60
  Thưởng vào: 11/5/17

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 8. 800
  Thưởng vào: 3/5/16

  Bạn được 400 likes

  Bạn được 400 likes

 9. 20
  Thưởng vào: 11/4/16

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 10. 200
  Thưởng vào: 24/2/16

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 11. 30
  Thưởng vào: 24/2/16

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 12. 50
  Thưởng vào: 24/2/16

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 13. 600
  Thưởng vào: 24/2/16

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 14. 400
  Thưởng vào: 24/2/16

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 15. 200
  Thưởng vào: 20/1/16

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 16. 100
  Thưởng vào: 6/1/16

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 17. 10
  Thưởng vào: 4/1/16

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 18. 10
  Thưởng vào: 2/1/16

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 19. 10
  Thưởng vào: 2/1/16

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 20. 5
  Thưởng vào: 2/1/16

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 21. 5
  Thưởng vào: 2/1/16

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...