Điểm thưởng dành cho Buiduy25 | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho Buiduy25

 1. 10
  Thưởng vào: 20/5/14

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 2. 5
  Thưởng vào: 28/2/14

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 3. 20
  Thưởng vào: 25/2/14

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 4. 10
  Thưởng vào: 22/2/14

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 5. 5
  Thưởng vào: 28/1/14

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...