Điểm thưởng dành cho canhma | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho canhma

 1. 30
  Thưởng vào: 9/11/14

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 2. 50
  Thưởng vào: 9/11/14

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 3. 10
  Thưởng vào: 5/10/13

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 4. 10
  Thưởng vào: 21/9/13

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 5. 5
  Thưởng vào: 21/9/13

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 6. 10
  Thưởng vào: 2/9/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 7. 5
  Thưởng vào: 8/8/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...