Điểm thưởng dành cho cuongdocon | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho cuongdocon

 1. 100
  Thưởng vào: 18/7/15

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 2. 100
  Thưởng vào: 15/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 3. 20
  Thưởng vào: 1/1/15

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 4. 50
  Thưởng vào: 15/10/14

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 5. 60
  Thưởng vào: 29/9/14

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 6. 30
  Thưởng vào: 23/9/14

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 7. 10
  Thưởng vào: 8/9/14

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 8. 10
  Thưởng vào: 24/8/14

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 9. 5
  Thưởng vào: 8/8/14

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 10. 10
  Thưởng vào: 27/7/14

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 11. 5
  Thưởng vào: 20/7/14

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...