Điểm thưởng dành cho danchoisomanx | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho danchoisomanx

 1. 200
  Thưởng vào: 10/4/17

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 2. 100
  Thưởng vào: 3/9/15

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 3. 100
  Thưởng vào: 20/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 4. 100
  Thưởng vào: 25/7/14

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 5. 150
  Thưởng vào: 5/2/14

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 6. 20
  Thưởng vào: 29/11/13

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 7. 50
  Thưởng vào: 23/10/13

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 8. 60
  Thưởng vào: 23/10/13

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 9. 30
  Thưởng vào: 4/10/13

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 10. 10
  Thưởng vào: 21/9/13

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 11. 10
  Thưởng vào: 16/9/13

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 12. 5
  Thưởng vào: 21/8/13

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 13. 10
  Thưởng vào: 15/8/13

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 14. 5
  Thưởng vào: 15/7/13

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...