Điểm thưởng dành cho hnamshop | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho hnamshop

 1. 5
  Thưởng vào: 21/6/16

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 2. 5
  Thưởng vào: 2/8/15

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm

 3. 50
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 4. 100
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm


Đang tải...