Điểm thưởng dành cho tcdhuy | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho tcdhuy

 1. 10
  Thưởng vào: 4/9/13

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 2. 10
  Thưởng vào: 10/2/13

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 3. 10
  Thưởng vào: 14/9/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 4. 50
  Thưởng vào: 29/3/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 5. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 6. 5
  Thưởng vào: 29/3/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...