Điểm thưởng dành cho teamjasper | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho teamjasper

 1. 150
  Thưởng vào: 11/7/17

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 2. 20
  Thưởng vào: 30/3/16

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 3. 100
  Thưởng vào: 28/1/16

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 4. 100
  Thưởng vào: 28/1/16

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 5. 60
  Thưởng vào: 28/1/16

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 6. 30
  Thưởng vào: 29/8/15

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 7. 50
  Thưởng vào: 29/8/15

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 8. 10
  Thưởng vào: 10/12/14

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 9. 10
  Thưởng vào: 15/7/14

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 10. 5
  Thưởng vào: 4/3/14

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 11. 10
  Thưởng vào: 14/11/13

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 12. 5
  Thưởng vào: 12/9/13

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...