Điểm thưởng dành cho trantuan2007vt | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho trantuan2007vt

 1. 50
  Thưởng vào: 8/8/14

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 2. 30
  Thưởng vào: 31/10/13

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 3. 20
  Thưởng vào: 28/8/13

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 4. 10
  Thưởng vào: 10/8/13

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 5. 10
  Thưởng vào: 30/7/13

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 6. 10
  Thưởng vào: 25/7/13

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 7. 5
  Thưởng vào: 23/7/13

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm

 8. 5
  Thưởng vào: 17/1/13

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like


Đang tải...