Điểm thưởng dành cho tuananh ha nam | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho tuananh ha nam

 1. 500
  Thưởng vào: 17/4/15

  Tham gia XVN 1000 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 1000 ngày

 2. 500
  Thưởng vào: 2/4/15

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

  Bạn đã có 7000 điểm thành tích

 3. 1000
  Thưởng vào: 2/4/15

  Bạn được 500 likes

  Bạn được 500 likes

 4. 400
  Thưởng vào: 16/3/15

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

  Bạn đã có 5000 điểm thành tích

 5. 800
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Slayer

  Bạn đã có danh hiệu XVN Slayer

 6. 500
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Hunter

  Bạn đã có danh hiệu XVN Hunter

 7. 300
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 8. 100
  Thưởng vào: 16/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 9. 800
  Thưởng vào: 29/9/14

  Bạn đã có 800 bài viết

  Bạn đã có 800 bài viết

 10. 300
  Thưởng vào: 2/9/14

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

  Bạn đã có 3000 điểm thành tích

 11. 800
  Thưởng vào: 2/9/14

  Bạn được 400 likes

  Bạn được 400 likes

 12. 600
  Thưởng vào: 30/9/13

  Bạn được 300 likes

  Bạn được 300 likes

 13. 250
  Thưởng vào: 17/9/13

  Bạn đã có 500 bài viết

  Bạn đã có 500 bài viết

 14. 100
  Thưởng vào: 21/7/13

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 15. 20
  Thưởng vào: 20/6/13

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 16. 200
  Thưởng vào: 3/4/13

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 17. 400
  Thưởng vào: 3/4/13

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 18. 180
  Thưởng vào: 18/2/13

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 19. 150
  Thưởng vào: 10/1/13

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 20. 200
  Thưởng vào: 25/12/12

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 21. 50
  Thưởng vào: 4/11/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 22. 60
  Thưởng vào: 4/11/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 23. 100
  Thưởng vào: 29/10/12

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 24. 30
  Thưởng vào: 9/10/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 25. 10
  Thưởng vào: 1/10/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 26. 10
  Thưởng vào: 27/9/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 27. 10
  Thưởng vào: 20/9/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 28. 5
  Thưởng vào: 29/7/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 29. 5
  Thưởng vào: 21/7/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...