Điểm thưởng dành cho vetninja | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho vetninja

 1. 150
  Thưởng vào: 30/10/15

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 2. 200
  Thưởng vào: 27/9/15

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 3. 100
  Thưởng vào: 20/4/15

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 4. 20
  Thưởng vào: 28/3/15

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 5. 100
  Thưởng vào: 24/3/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 6. 100
  Thưởng vào: 24/3/15

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 7. 60
  Thưởng vào: 24/3/15

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 8. 30
  Thưởng vào: 27/12/14

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 9. 50
  Thưởng vào: 27/12/14

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 10. 10
  Thưởng vào: 6/12/14

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 11. 10
  Thưởng vào: 21/11/14

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 12. 10
  Thưởng vào: 1/11/14

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 13. 5
  Thưởng vào: 18/8/14

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 14. 5
  Thưởng vào: 8/8/14

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...