Điểm thưởng dành cho Vietgame | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho Vietgame

 1. 100
  Thưởng vào: 28/7/16

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 2. 100
  Thưởng vào: 24/3/16

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 3. 60
  Thưởng vào: 24/3/16

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 4. 100
  Thưởng vào: 26/2/16

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 5. 50
  Thưởng vào: 31/8/15

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 6. 30
  Thưởng vào: 10/8/15

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 7. 10
  Thưởng vào: 18/6/15

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 8. 10
  Thưởng vào: 9/6/15

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 9. 10
  Thưởng vào: 27/5/15

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 10. 5
  Thưởng vào: 23/5/15

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 11. 5
  Thưởng vào: 22/5/15

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...