Điểm thưởng dành cho vimvq1987 | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho vimvq1987

 1. 100
  Thưởng vào: 28/7/14

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 2. 20
  Thưởng vào: 16/9/12

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 3. 10
  Thưởng vào: 22/8/12

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 4. 50
  Thưởng vào: 1/5/12

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 5. 60
  Thưởng vào: 1/5/12

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 6. 30
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 7. 10
  Thưởng vào: 15/4/12

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 8. 10
  Thưởng vào: 2/4/12

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 9. 5
  Thưởng vào: 2/4/12

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 10. 5
  Thưởng vào: 2/4/12

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...