Điểm thưởng dành cho wadevo127 | XBOX Việt Nam

Điểm thưởng dành cho wadevo127

 1. 400
  Thưởng vào: 23/4/16

  Bạn được 200 likes

  Bạn được 200 likes

 2. 100
  Thưởng vào: 23/12/15

  Tham gia XVN 365 ngày

  Tham gia XVN tròn 1 năm

 3. 200
  Thưởng vào: 9/11/15

  Bạn đã có 1000 điểm thành tích

  Bạn đã có 1000 điểm

 4. 300
  Thưởng vào: 9/11/15

  XVN Veteran

  Bạn đã có danh hiệu XVN Veteran

 5. 180
  Thưởng vào: 9/11/15

  Bạn đã có 300 bài viết

  Bạn đã có 300 bài viết

 6. 150
  Thưởng vào: 17/10/15

  Bạn đã có 200 bài viết

  Bạn đã có 200 bài viết

 7. 200
  Thưởng vào: 17/10/15

  Bạn được 100 likes

  Bạn được 100 likes

 8. 100
  Thưởng vào: 11/9/15

  Bạn được 50 likes

  Bạn được 50 likes

 9. 100
  Thưởng vào: 10/9/15

  XVN Pro

  Bạn đã có danh hiệu XVN Pro

 10. 60
  Thưởng vào: 10/9/15

  Bạn đã có 100 bài viết

  Bạn đã có 100 bài viết

 11. 30
  Thưởng vào: 23/8/15

  Bạn đã có 50 bài viết

  Bạn đã có 50 bài viết

 12. 50
  Thưởng vào: 23/8/15

  Tham gia XVN 100 ngày

  Bạn đã tham gia XVN tròn 100 ngày

 13. 20
  Thưởng vào: 31/7/15

  Chúc mừng sinh nhật

  Chúc mừng sinh nhật bạn

 14. 10
  Thưởng vào: 21/7/15

  Bạn đã có 30 bài viết

  Bạn đã có 30 bài viết

 15. 10
  Thưởng vào: 16/6/15

  Bạn đã có 20 bài viết

  Bạn đã có 20 bài viết

 16. 10
  Thưởng vào: 4/3/15

  Bạn đã có 10 bài viết

  Bạn đã có 10 bài viết

 17. 5
  Thưởng vào: 13/2/15

  Có ai đó thích bài viết của bạn

  Bài viết đầu tiên của bạn có người like

 18. 5
  Thưởng vào: 15/1/15

  Bài viết đầu tiên

  Bài viết đầu tiên +5 điểm


Đang tải...